Találja meg álmai otthonát!
+36 70 216 8470 info@ingatlandh.hu

Szocpol lakás bővítéséhez

A kedvezménnyel bővített lakóingatlanban a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylőknek – több igénylő esetén együttesen – legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie és az igénylőn kívül csak az általa eltartott gyermeknek lehet tulajdonrésze.

 

Lakásbővítés esetén további előírás, hogy a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye legyen, akiknek az igénylés során a paramétereit figyelembe vették (pl. gyerekek). A bővíteni kívánt lakásnak komfortosnak kell lennie vagy a bővítés által komfortossá kell válnia. Energetikai minősítését tekintve legalább “C” (“követelménynek megfelelő”) minősítésűnek kell lennie. Ha ennél kedvezőtlenebb energiaosztályba tartozik az ingatlan, úgy csak abban az esetben igényelhető a kedvezmény, ha a területileg illetékes építési hatóság 30 napnál nem régebbi dokumentummal igazolja, hogy az épület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti. Természetesen a bővítés során elvégzett munkálatokkal is elérhető a kívánt besorolás.

 

Lássuk, hogy mi határozza meg a támogatás mértékét.

 

 

Fontos feltétel, hogy bővítési cél esetén a támogatás maximális mértéke a bekerülési költség ötven százaléka, vagyis a szükséges összeg felével az igénylőnek rendelkeznie kell.Természetesen ez az önrész hitel felvételével is biztosítható.

Forrás:bankweb.hu