Találja meg álmai otthonát!
+36 70 216 8470 info@ingatlandh.hu

Hasznos információk

 

                          

 

 

 

 

    

Hasznos információk tulajdonosoknak!

 

Ingatlan vásárlás esetén 2011. január 1-jétől 35 év alatti fiatal, első lakástulajdonának megszerzése esetén kérhető illeték részletfizetésre irányuló kedvezmény.

 

Valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § után a személyes illetékmentesség feltételeinek fennállásáról ingatlan vagyonszerzés esetében 2011. január 1-jétől már nem kell az adózónak nyilatkoznia arról, hogy illetékmentes az adásvétel, amennyiben a földhivatalhoz történő benyújtása 2011. január 1-jét követően történik meg.

 

„2008. január 1-jét követően, ha az adózó kizárólag a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet, illetve építési telek (telekrész) értékesítése miatt válik az általános forgalmi adó alanyává, az állami adó-és vámhatóság határozattal állapítja meg az áfatörvény szerinti adókötelezettséget .(kivetéses adózás)

forrás: www.apeh.hu

 

 

Ingatlan eladással kapcsolatos tanácsok!

 

 

Ingatlan eladás

Legyen tisztában ingatlana jogi helyzetével. A tulajdoni lap alapján kiderül, terheli-e jelzálog az ingatlant, kik a tulajdonosok és milyen hányadban, van-e haszonélvező vagy szolgalmi jog az ingatlanon. Fény derülhet bejegyzetlen széljegyekre és elírásokra is. Osztatlan közös tulajdonú ingatlanoknál (ikerházak, osztatlan telkek, osztatlan házrészek) elővásárlási joggal élhetnek a tulajdonostársak.

 

Legyen tisztában az ingatlanát esetlegesen érintő rendezési tervvel. A helyi önkormányzat műszaki osztályán a helyrajzi szám alapján felvilágosítást adnak környezete rendezési tervéről!

A rendezési tervek nyilvánosak!

 

Készítsen legalább vázlatos alaprajzot, melyből a lakás beosztása egyértelmű. Értékesítésnél gyakran kérik!

 

Igyekezzen reális árat kalkulálni ingatlanára! Vegye figyelembe, hogy a piacon túlkínálat van és az interneten szereplő ingatlanok pontos paramétereit, adottságait, állapotát, értékmódosító tényezőit nem ismeri, ezért az ott megjelölt árak csupán irányárnak tekinthetők. Sok energiát, időt és fáradságot takarít meg, ha viszonylag objektíven, érzelemmentesen méri fel lehetőségeit és az ingatlan értékét.

 

Ne kalkuláljon magas árrést az irányár és a tervezett eladási ár közé, mert potenciális vevőket riaszthat el.

 

Ne végezzen komolyabb beruházást az eladás előtt, a vevők szeretik a saját képükre formálni, alakítani a kiszemelt ingatlant, és az esetleges beruházások nem növelik jelentősen az ingatlan értékét.

 

Készüljön fel az érdeklődők fogadására. Tisztaság és a frissen szellőzött ingatlan mindig jobb benyomást kelt!

Szakképzett Ingatlanközvetítője segít az Önt érintő helyi sajátosságokban is! Forduljon hozzá bizalommal!

 

A vevő jelöltekkel tárgyaljon tárgyilagosan és határozottan.
Ne ragadják el érzelmei és kérje szakértője segítségét!

 

Vevőnek az számít, aki már szerződést kötött Önnel, vagy legalább egy előszerződés keretében foglalót fizetett az ingatlanra. Ne lépjen vissza biztatónak ígérkező érdeklődők miatt az ingatlan további meghirdetésétől. Csak akkor utasítsa vissza a további érdeklődőket, ha már megszületett az adásvételi szerződés.

 

A szerződés-tervezettel forduljon közjegyzőhöz, ügyvédhez. Komoly konfliktusokat kerülhet el, ha Önt is képviselik az adásvétel során.

 

 

Hasznos információk telekvásárlás esetén

Építési telek egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület, amely a beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető, Telekingatlan adásvétele esetén az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a telek tulajdonjogát és birtokát - vételár megfizetése ellenében - átruházza a vevőre, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a telket átvenni. Telekvásárlás esetén fontos, hogy a telek az eladó kizárólagos tulajdonában álljon.

 

Az építési telket beépítési kötelezettséggel kell eladni (A földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 26/1987. (VII. 30.) MT. sz. rendelet - a továbbiakban: Ftvégr.). Ennek általában az állam, illetve önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek esetén van jelentősége.

 

 

Illeték

A visszterhes vagyonátruházási (vagyonszerzési) illeték a vevőt terheli.

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke a megszerzett vagyon (telek, vagy telekhányad) terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 4%-a.

Ingatlan vásárlás esetén 2018. január 1-től a kedvezményes illetékalap megállapításakor, illetve az illetékmentesség alkalmazásánál figyelembe lehet venni annak az ingatlannak a forgalmi értékét is, amelyet a vásárlást megelőző 3 éven belül adtak el. A korábbi szabályozás egy évet tartalmazott.

Új építésű ingatlan vásárlása 15 M Ft-ig illetékmentes. 15 M Ft és 30 M Ft közötti értéken vásárolt ingatlan esetén, a 15 M Ft - ig fizetendő illetéket nem kell megfizetni. (vagyis a 15 M Ft-t meghaladó rész 4 %-a fizetendő)

30 M Ft vagy magasabb forgalmi értékű ingatlan megszerzése esetén nem vehető igénybe illeték kedvezmény.

 

 

Illetékkedvezmények

2021. január 1-jétől illetékmentes családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése.

 

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak) a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az illetékhivatalnál.
 

Ha a telekingatlan megszerzője a lakóház felépítését - legkésőbb a határidő elteltét követő 15 napon belül - használatbavételi engedéllyel igazolja, az illetékhivatal a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket törli.

 

Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső megszerzése esetén az egyébként járó illeték egynegyedét kell megfizetni.

 

 

Hasznos tanácsok ingatlan bérbeadásnál tulajdonosoknak!

 

 

Az ingatlan bemutatása

Nagyon fontos, hogy az ingatlannal kapcsolatos alapinformációk, mint pl. a bérlemény jellemzői, tagoltsága birtokunkban legyenek, s ugyanígy ismernünk kell az ügyfél alapvető igényeit. Irodánk célja, hogy egyaránt átfogó ismeretekkel rendelkezzen mind az ügyfelek igényeivel, mind az ingatlanok jellemzőivel kapcsolatban. Az esetleges hátrányos információt is meg kell osztani az érdeklődővel, de ennek intézését, illetve lekommunikálását talán a legjobb, ha rábízzuk az ügynökre.

Ültessük le az ügyfelünket, kínáljuk meg egy itallal, kérjük ki véleményét, elvárásait, lehetőségeit (de ne faggassuk anyagi körülményeiről). Mindig törekedjünk az ingatlan bérbeadásának illetve eladásának esélyének növelésére. Bármilyen kezünkben lévő információt, melyet szándékozunk megosztani az aktuális ügyfelünkkel, előbb egyeztessük le az ügynökkel. Azon kívül tanácsos a megbeszélt időpont előtt 10 perccel megérkezni a bemutatásra szánt ingatlanhoz, hogy elkerüljük azt az esetleges szituációt, hogy a kedves ügyfelünk várjon ránk.

 

Néhány dolog, amit időközben ajánlatos elvégezni, a sikeres üzletkötés elősegítése céljából:

 

 • Elrendezni az ingatlan körüli dolgokat, hogy mikor megérkezik az ügyfél, megfelelő állapotban legyen
 • Dobjuk ki az összes olyan dolgot, mely fölösleges az ingatlanban
 • Szellőztessünk, hogy friss és üde legyen a levegő
 • Ellenőrizzük a vízelzárót, így elkerülhetjük a kellemetlen szagokat
 • Ellenőrizzük a szobahőmérsékletet, hogy megfelelő legyen
 • S összességében teremtsünk kellemes környezetet

 

Először az ingatlan lényegesebb helységeit kell megmutatni, ezek pedig:

 

 • nappali (itt érdemes kezdeni)
 • konyha
 • hálószobák
 • fürdőszobák

 

Ezek után következhetnek az eddig nem látott egyéb helységek (pl. kamra, spájz, tároló, mosókonyha….stb)

 

 

Tárgyalás/Szerződés

Mindig az előnyös, pozitív oldalunkat mutassuk, legyünk szívélyesek és kedvesek a tárgyalás időtartalma alatt. 

 

 Ellenőrizni kell a fontosabb paramétereket, s lefixálni a fizetés részleteit, mivel ezen a későbbiekben ritkán van lehetőség módosítani.

 

Van még néhány fontos dolog, melyeket a szerződésnek tartalmaznia kell:

 •  a tulajdonos(ok) adatai,
 • a bérlő(k)adatai,
 • az ingatlan címe, helyrajzi száma
 • felmondási idő,
 • kaució,
 • közüzemi órák leolvasása / állása,
 • azonnali felmondás joga,
 • az ingatlan rendeltetésszerű használata,
 • energetikai tanúsítás kódját,
 • leltár, tehát lista a bútorokról, gépekről
 • és további olyan tényezők, feltételek, szabályok amit egy tapasztalt ingatlanközvetítő tud javasolni