Találja meg álmai otthonát!
+36 70 216 8470 info@ingatlandh.hu

ZÁRTKERTESEK FIGYELEM! KÖNNYEBB LESZ AZ ADÁSVÉTEL, CSERE. MOST KELL LÉPNI!

Zártkertesek figyelem! Könnyebb lesz az adásvétel, csere. Most kell lépni!

2014. május 1-jével hatályba lépett új magyar földforgalmi szabályozás a zártkerteknél is a termőföldekre vonatkozó szabályok alkalmazását rendelte el. Ezáltal a korábban gyorsan gazdát cserélő  kis kertek (zártkertek) amelyek nagyon kedveltek voltak vidéken, gyakorlatilag megszerezhetetlenné és eladhatatlanná váltak. Sokan pedig akár lakhatás céljára vették őket, sokan hobbi kertészkedésre, vagy a család konyhájának kiegészítésére. Így vagy úgy, 2014. május 1 a zártkertek “Mohácsa” volt sok olvasatban.  A Vidék.ma utánajárt milyen volt a korábbi szabályozás, és hogy miként változott az az elmúlt hetekben. Kíváncsiak voltunk, valóban pislákol -e a fény az alagút végén? Az ügyben megkerestük Dr. Séllei Ilona karcagi ügyvédet, aki 36 éve praktizál így végig követte a zártkertek jogi szabályozásának változásait.

“Az új Földtörvénnyel azonban 6-8 hónapra ugrott meg a zártkertek adásvételének ügyintézési ideje” – mondta hírportálunk megkeresésére Dr. Séllei Ilona ügyvéd.

Ügyvéd Nő elmondta, tapasztalatai szerint, azt amit korábban, nagyon rövid idő alatt el lehetett intézni, most gyakran a zártkert árával megegyező illeték és munkadíj fejében, a korábbi ügyintézési idő többszörösét végig várva lehetett már csak véghez vinni. Mindezt gyakran úgy, hogy ha valaki nem gondolkozott előre, bőven kihagyott egy évet a gazdálkodásból, ami ha valaki termelni szeretne a kertben, igencsak károsan érintett a leendő vevő, sőt az eladót is. A bizonytalanság sajnos a legrosszabb reklám volt ennek a Karcagon és környékén nagyon népszerű, bátran mondható, életformának.

Kihúzták a talajt a zártkertek alól

Elmondta a korábbi zártkerti adásvételek, cserék állandó munkát adtak a város és a környék ügyvédeinek, de az új szabályok közbejöttével gyakorlatilag már a legelszántabbak is letettek a zártkertek adásvételéről, cseréjéről. “Gyakorlatilag 2014. május 1-től ezen ingatlanok megszerzése vagy az attól való megszabadulás olyan tortúrává vált, ami nagyon sokat ártott a zártkertezésnek, mint életstílusnak” Értelmetlen volt az a szabályozás, amely a zártkerteket ugyan olyan szigorú szabályozás alá vonta, mint a termőföldeket, mikor ezek területe, funkciója és történelmi adottsága (ha úgy tetszik piaci viselkedése)  teljesen eltért a szántóföldektől, külterületi termőföldektől.

Amint azt ügyvédnő is említette saját véleményeként:

A vidék a zártkertek nem azt a cél szolgálják, hogy hatalmas földvagyonra tegyenek szert az emberek, hanem a zártkertek egy részében megtudja termelni az állatainak a takarmányát, a másik részében pedig saját megélhetésére a feltételeit tudja segíteni. A korábbi szabályozás pont ezzel ellentétesre sikerült.

A jelen: A hibát úgy tűnik, most 1 év után, sikerült javítani.

“A jelenlegi változás, ami megkönnyíti a zártkertek tulajdonos váltást a következőkben áll: Az ingatlannyilvántartásról szóló 1997 évi CXLI törvény egy új 89/A paragrafussal egészült ki, és már hatályos is, amelynek értelmében – a díjtörvénnyel összhangban – a 2016. december 31-ig a zártkerti ingatlanokra ingyenesen lehet a Földhivataloknál a művelési ág alóli kivételét átvezettetni. Ezzel lényegében a zártkertek kikerülnek az alól a kötelezettség alól, amely a nagyon szigorú és időben hosszan tartó eljárás alá vonta őket.  A könnyítés, persze az adásvétel csere előtt egy extra lépést tesz szükségessé (művelési ág alóli kivétel iránti kérelem) , ami ingyenes a 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/C. § (1) bekezdésének u) pontja értelmében. Ami még fontos a határidő: 2016. december 31-ig van lehetőség erre. Úgy gondolom, most érdemes mindenkinek lépnie és tisztázni zártkertje sorsát, vagy aki venni akar, most kell lépnie. A jogszabály egyebek iránt már hatályos.”- mondta Dr. Séllei Ilona

A törvény így szól: 89/A. § (1) A tulajdonos e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint  2016. december 31 – ig kérheti az ingatlan -nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.”

A múlt: Sok-Sok hónap volt egy -egy szerződés végleges megkötése. Hogy is volt a könnyítés előtt?

A Vidék.ma utánakérdezett, hogy ha szerettünk volna venni egy zártkertet, mondjuk a Téglás 1-ben, például az egyik városi prominens tőszomszédságában, vajon mi lett volna az eljárás?

Vidék.ma: Szerettem volna  a Téglás 1-ben földet venni május előtt? Mit tanácsolt volna , mivel kecsegtet volna, vagy mivel riasztott volna el? 

A mostani könnyítés előtt jogszabály ebben az értelemben jelentős mértékben kifogásolható és gyakorlati végrehajtása problematikus, így nem sok jót tanácsolok – mondta Dr. Séllei.

Az adásvételi szerződést 8 napon belül be kell adni a helyileg illetékes jegyzőhöz az elővásárlási jogra való kifüggesztés végett. A jegyző az eladó nyilatkozatát a vételi nyilatkozattal kifüggeszti – illetve elektronikus úton történik ez a kifüggesztés – 60 napra. Ez az időtartam az, amely alatt jogosultak az állampolgárok bejelenteni elővásárlási jogukat az érintett zártkerti ingatlanra.

Ha érkezik elővásárlási jogra igény, akkor az érintett jegyző megküldi a megyei szakigazgatási szerv (megyei földhivatal) részére a dokumentumokat.

Vidék.ma: Akkor bonyolítottak az ügyintézés menetén, ha jól követjük a szálakat…

Ez a megyei földhivatal számára való megküldés annyit jelent, hogy a megyében történő összes zártkertet érintő adásvételi szerződést megküldik hozzájuk. Jogszabályi értelemben a földhivatal a beérkezett szerződéseket 15 nap alatt kellene, hogy elbírálja a szerződések alakiságát és tartalmát az elővásárlási joggal rendelkező döntéshozatallal együtt.

Ez a szerződés visszaérkezik a helyi földosztó bizottsághoz, amelynek szintén 15 napon belül kellene hogy megvizsgálja a helyi érdeket nem sért-e ez a szerződés.

Vidék.ma: Akkor eddig 60 és kétszer 15 napnál járunk, ami 3 hónap a szerződés megkötésétől kezdődően.

Ez persze a jogszabályi háttér, a gyakorlat viszont mást mutat – mondta riportalanyunk.

Vidék:ma Mi a gyakorlat?

Például a tavaly szeptemberben megkötött szerződések idén márciusban érkeznek vissza, vagyis a földhivatal nemhogy 15 nap alatt, de még 3 hónap alatt sem tudja elvégezni a munkáját. Ennek az a problematikája, hogy amikor az állampolgár megköti az adásvételi szerződést, akkor 2 dolgot tehet:

  • Vagy azt mondja, hogy bízom abban, hogy jóvá fogják hagyni és kifizetem a vételérat, hogy kedvezzek az eladónak, és az eladó ennek fejében megengedi, hogy műveljem az ingatlant, és legfeljebb majd vissza kell adni a vételárat, mert nem tudom tovább művelni, mert nem hagyják jóvá a szerződést.

  • Vagy azt mondja a vevő, hogy én csak akkor fogom kifizetni és birtokba venni, amikor jóváhagyták az adásvételi szerződést

 

Cikkünk 2015. május 10-i állapotokat közöl, az időközben bekövetkező jogszabályi változásokra tekintettel nem tudunk lenni.

Forrás: Vidék.ma gyűjtés, Magyar Közlöny

Fotó:Vidék.ma és Internet