Találja meg álmai otthonát!
+36 70 216 8470 info@ingatlandh.hu

Hogyan tudjuk kijelenteni lakásunkból a bérlőt, ha ő ezt nem teszi meg?

Bérlőnk adott esetben akár hosszú hónapok, sőt évek óta elköltözött, ám még mindig érkeznek a nevére levelek, csekkek, figyelmeztetések, követelések. A bérlő ugyanis annak idején bejelentkezett, így ha keresik valamiért, a központi adatbázisok ezt a lakcímet találják meg. De mit tehetünk, hogy ne legyen tele a postaládánk a volt bérlőknek címzett levelekkel?

 

Sokan gondolják úgy, hogy egy lakcímre történő bejelentkezés a bejelentkező, például egy bérlő számára komoly jogokat biztosít, igazi ütőkártya a tulajdonos ellen. Ám ez a legkevésbé sincs így: a lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet. Ha be is van jelentve a bérlő az adott lakcímre, a tulajdonos bizonyos feltételek megléte esetén viszonylag egyszerű államigazgatási eljárás keretében lebonyolíthatja a kényszer-kijelentést.

 

Természetesen másik oldalról is igaz, a lakcímkijelentés ténye nem is szüntet meg vagyoni jogokat. Például a tulajdonos sem élhet vissza azzal, hogy hatályos bérleti szerződés, rendben fizetett lakbér, rezsi ellenére így tör borsot a bérlő orra alá, mert időközben valami tekintetében nézetkülönbség alakult ki köztük.

 

A szomszédoknak is meg kell gondolniuk

 

A kijelentéshez használt formanyomtatvány nem különösebben bonyolult, meg kell jelölni benne a kérelmező nevét, lakcímét, a kérelmezett nevét, és az érvénytelenné nyilvánítani kívánt címet, valamint igazolni kell az ingatlanhoz fűződő jogosultságot adásvételi szerződéssel vagy három hónapnál nem régebbi tulajdoni lappal. Ami már körülményesebb, két szomszédnak tanúként kell aláírni azt a nyilatkozatot, hogy a kijelenteni szándékozott(ak) valóban nem tartózkodnak az ingatlanban, bizonyos ideje még az ingatlan közelében sem látták ő(ke)t.

 

 

Ebben a körben tulajdonosnak és a szomszédoknak igazmondási kötelezettségük van, nem indíthatnak fals államigazgatási eljárást, nem tehetnek valótlan nyilatkozatot hivatalos dokumentumban. Ez az intézmény arra szolgál, hogy az ingatlanban már valóban nem tartózkodó személyekkel kapcsolatban az utolsó szálakat is elvághassa az arra jogosult; mert például unja a postaládája folyamatos ürítgetését.

 

Akár 30 nap alatt

 

Azon túl, hogy a kijelenteni kívánt személy önszántából eltávozott a lakásból és magával vitte minden ingóságát, meg kell nevezni a kijelenteni kívánt személy tartózkodási helyét. Ez természetesen túlnyomórészt ismeretlen, a tapasztalatok szerint az elköltözött bérlők nem szokták megadni a volt bérbeadónak új címüket. Ebben az esetben azt a tényt kell jelezni a formanyomtatványon, hogy az új cím ismeretlen.

 

Ha ismert a cím, azon szólít fel a hatóság a valóságnak megfelelő cím rendezésére. Ha az érintett ezt nem teszi meg, akkor a korábbi címet fiktívnek nyilvánítják, és be is hívják annak érdekében, hogy a személyi igazolványából, lakcímkártyájáról, és a központi nyilvántartásból kivezessék a címet. Maga az eljárás 30 nap, amely indokolt esetben még 30 nappal meghosszabbítható, első fokon az önkormányzat jegyzője, másodfokon az illetékes kormányhivatal dönt.

 

forrás:ingatlanmagazin.com