Találja meg álmai otthonát!
+36 70 216 8470 info@ingatlandh.hu

Az ingatlan adásvételi szerződés elemei

A szerződő felek adatai 

A szerződő felek - vevő és eladó - bizonyos adatainak minden esetben szerepelniük kell az adásvételi szerződésben, ezek a következők:

 • Teljes név (jelenleg használt és születési név is)
 • Születési hely és idő 
 • Anyja születési neve
 • Személyi szám
 • Lakcím 

Amennyiben valamelyik fél nem természetes személy, akkor a következő adatokat szükséges megadni: 

 • A szervezet megnevezése
 • Statisztikai azonosító 
 • Székhely
 • Cégbírósági bejegyzés száma 

Az adatok mellett fel kell tüntetni az egyes felek ügyletkötői minőségét, ez lényegében annyit tesz, hogy a szerződésben meg kell neveznünk, hogy az egyes felek közül kik a vevők és kik az eladók. 

A szerződés tárgyát képező ingatlan adatai 

A szerződő felek adatai mellet az eladni, illetve megvásárolni kívánt ingatlan adatainak megadása is szükséges. 

Ezek közül az első az ingatlan pontos címe, ennek része a település és annak irányítószáma, szükség esetén a belterületi vagy külterületi minősítés, az ingatlan helyrajzi száma és a közigazgatási cím. 

Az ingatlan címe mellett a szerződésben szerepelnie kell az ingatlan méretének, típusának a  megnevezésének (pl.: lakóingatlan), valamint az érintett tulajdoni hányadnak, és az energetikai tanúsítvány számának. 

Amennyiben az ingatlant lakáshitel igénybe vételével vásárolták meg, és a lakás vagy ház mellett egyéb, saját helyrajzi számmal rendelkező épület is megvásárlásra kerül (pl.: garázs), akkor a szerződésben ennek a vételárát és finanszírozási módját külön fel kell tüntetni. 

A vételárra vonatkozó információk 

A szerződésben fel kell tüntetni az ingatlan vételárát (forintra pontosan) betűvel és számmal is leírva. 

Emellett a fizetéssel kapcsolatos alábbi információkat szükséges rögzíteni:

 • Fizetés módja (készpénz, banki átutalás)
 • Az összeg kifizetésének határideje 
 • Az vételár egy összegben vagy részletfizetéssel lesz kifizetve (utóbbi esetében ennek ütemezését is rögzíteni kell)

Amennyiben telekvásárlás is történik, úgy az erre vonatkozó adatokat is a fenti módon rögzíteni kell. 

Abban az esetben, ha több eladó vagy haszonélvező van, akkor a szerződésnek - vagy valamely hivatalos mellékletének - tartalmaznia kell, hogy a kifizetés külön-külön történik, vagy egy összegben egy személy számára. Utóbbi esetében ennek a személynek nyilatkoznia kell, hogy a többi személy számára eljuttatja a vételár rájuk eső részét. 

Amennyiben a kifizetés átutalással történik a szerződésnek tartalmaznia kell a bankszámlaszámot, a számlavezető bank nevét és a bankszámla tulajdonos nevét. 

Külföldi bankszámla esetén nyilatkozni kell arról, hogy az átutalás költségét, melyik fél állja. 

A felek megállapodása és a jogváltozás címe 

A szerződésnek mindenképp tartalmaznia kell egy mondatot, melyben szerepel a felek megállapodása, ez elsőre bár kissé bonyolultnak tűnhet, ez lényegében lehet egy olyan egyszerű mondat mint, hogy “A felek megállapodnak abban, hogy XY eladja a szerződés tárgyát képező ingatlant, XY vevő számára.”

Emellett a jogváltozás címének is szerepelnie kell a szerződésben, mely jelen esetben az adásvétel. 

Ellenjegyzés 

Végezetül a szerződés egyik legfontosabb része az ellenjegyzés, vagyis az aláírás. A szerződésen szerepelnie kell a szerződő felek - mind a vevők, mind az eladók -, valamint az ellenjegyző ügyvéd aláírásának. 

Ezek mellett a szerződésben szerepelnie kell az ellenjegyző ügyvéd nevének, kamarai azonosító számának, az ellenjegyzés tényének, az ellenjegyzés helyének és idejének, valamint a bélyegzőnek. 

A szerződés formai követelményei 

Az adásvételi szerződésnek nemcsak tartalmi, hanem formai előírásai is vannak, melyek a következők:

 • Több oldalból álló szerződés esetén az oldalakat számozni kell. 
 • A szerződő feleknek minden oldalt alá kell írniuk, ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a szerződés kialakításának köszönhetően azok oldalai nem távolíthatók el. 
 • A szerződésnek az aláírások mellett keltezéssel (hely és idő) is rendelkezniük kell. 

Forrás: ingatlanok.hu